การดาวน์โหลด e-Book   |   การใช้งาน e-Book

          
ารใช้งาน e-Book

               ลักษณะ e-Book คล้ายการเปิดอ่านหนังสือ คือการพลิกเปิดหน้าหนังสือไปที่ละหน้า สำหรับข้อแนะนำเบื้องต้น ในการใช้บทเรียนมีดังนี้

 
1. การเปิดหน้าถัดไป
          นำเมาส์ไปวางบริเวณหน้าหนังสือด้านขวา แล้วทำการคลิกเมาส์(เมาส์ซ้าย) 1 ครั้ง จะเป็นการพลิกเปิด หนังสือไปหน้าถัดไป

2. การเปิดหน้าที่ผ่านมา
          นำเมาส์ไปวางบริเวณหน้าหนังสือด้านซ้าย แล้วทำการคลิกเมาส์(เมาส์ซ้าย) 1 ครั้ง จะเป็นการพลิกเปิดหนังสือไปหน้าที่ผ่านมา

3. การเปิดจากหน้าเนื้อหา (สารบัญ)
          เปิด e-Book ไปหน้าเนื้อหา (สารบัญ) จากนั้นทำการคลิกเมาส์(เมาส์ซ้าย) 1 ครั้ง ณ ตำแหน่งหัวข้อเนื้อหาที่ผู้ใช้ต้องการ e-Book จะทำการพลิกหน้า
ไปยังเนื้อหานั้นๆโดยทันที

4. การเปิดจากหมายเลขหน้า
          สามารถเลือกศึกษา e-Book จากการพลิกเปิดจากหมายเลขหน้าได้ โดยให้ผู้เรียนนำเมาส์ไปวาง ณ ตำแหน่งหน้ากระดาษด้านซ้ายสุด หรือ ขวาสุด รอสักครู่
จะปรากฏสัญลักษณ์เลขหน้าขึ้น ผู้ใช้สามารถเลื่อนเลขหน้าโดนการขยับเมาส์ขึ้น-ลง เมื่อได้หน้าที่ต้องการแล้วให้คลิกเมาส์(เมาส์ซ้าย) 1 ครั้ง e-Book จะทำการพลิกไป
ตามหมายเลขหน้าที่ผู้ใช้เลือก