อาจารย์พิชญ์สินี ชมภูคำ

อาจารย์ประจำสาขาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ที่ตั้ง:เชียงใหม่, ไทย
เข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ:Wednesday, 16 September 2009, 04:23PM  (2641 วัน )