..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.. ..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..

 


ขอเชิญชวนอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีเว็บไซต์อีเลินนิ่งของตนเอง เข้ามาฝาก link กับเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ โดยกรอกข้อมูลดังนี้
คณะ สาขา   ชื่อ-สกุล
E-mail  Tel URL: ตัวอย่าง URL--> http://www.cmru.ac.th
  
   กติกาการฝาก link

          1. link ที่ฝากจะปรากฏเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
          2. link ที่ฝากต้องเป็น
link เว็บไซต์ ผลงานด้านการศึกษาที่อาจารย์เป็นเจ้าของเว็บไซต์
          3. หากทาง Admin ตรวจสอบ link แล้วไม่สามารถใช้งานได้ตามที่กรอก และ ไม่เป็นไปตามกติกา ทาง Admin ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล
             โดยไม่แจ้งให้ทราบ ... ขอบคุณค่ะ


กรุณาเลือกคณะที่ต้องการค้นหา  

..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..