..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.. ..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..
กิจกรรมมอบรางวัล โครงการอบรมและประกวดการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์บนระบบ CMRU LMS..>>
ประกาศผลการตัดสินผลงานโครงการอบรมและประกวดการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ CMRU LMS..>>
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม และประกวดการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์บนระบบ CMRU LMS..>>
 


สื่อการเรียนรู้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "เปิดประตูสู่อาเซียน"
โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สื่อการเรียนรู้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "ครัวไทยสู่อาเซียน : อาหารไทย 4 ภาค"
โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ดูทั้งหมด>>   e-Book   e-Learning   แผนผังเว็บไซต์
   ขณะนี้มีผู้ online
  2 คน

ผู้ใช้งานทั้งหมด ครั้ง (สถิติเริ่มนับจากวันที่ 19 /8/2558)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..