..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.. ..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม และประกวดการผลิตสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์บนระบบ CMRU LMS..>>
อบรมการใช้งานระบบ CMRU Moodle LMS วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556..>>
เปิดอบรมการสร้างบทเรียน e-Learning ด้วย ClassStart.org ..>>
 


สื่อการเรียนรู้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "เปิดประตูสู่อาเซียน"
โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สื่อการเรียนรู้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "ครัวไทยสู่อาเซียน : อาหารไทย 4 ภาค"
โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ดูทั้งหมด>>   e-Book   e-Learning   แผนผังเว็บไซต์
   ขณะนี้มีผู้ online
  1 คน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..