..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::.. ..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..


 
วันที่ 23-05-2017 11:26:23 น.
 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร Google Classroom

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารเพิ่มเติม)

หลักสูตรอบรม : สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์  (3 ชั่วโมง)
วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-88-5931 และ 053-88-5934)

ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
                                  1 . ไฟล์รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม GoogleClassroom
                                 


..:: ระบบบริหารจัดการการเรียนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ::..