ระบบจัดการการสอนออนไลน์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Powerpoint Template


Working Template คลิกเพื่อดาวน์โหลด


รองรับPowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, 2013, 2016

computer Template คลิกเพื่อดาวน์โหลด


รองรับPowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, 2013

Powerpoint Template_7


รองรับPowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, 2013

Powerpoint Template_6


รองรับPowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, 2013

Powerpoint Template_5


รองรับPowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, 2013

Powerpoint Template_4


รองรับPowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, 2013

Powerpoint Template_3


รองรับPowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, 2013

Powerpoint Template_2


รองรับPowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, 2013

Powerpoint Template_1


รองรับPowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, 2013

หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร