E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Powerpoint Template


Green background


รองรับPowerPoint 2003 เป็นต้นไป

Autumn


รองรับPowerPoint 2003 เป็นต้นไป

Working Template คลิกเพื่อดาวน์โหลด


รองรับPowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, 2013, 2016

computer Template คลิกเพื่อดาวน์โหลด


รองรับPowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, 2013

Powerpoint Template_7


รองรับPowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, 2013

Powerpoint Template_6


รองรับPowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, 2013

Powerpoint Template_5


รองรับPowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, 2013

Powerpoint Template_4


รองรับPowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, 2013

Powerpoint Template_3


รองรับPowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, 2013

Powerpoint Template_2


รองรับPowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, 2013

Powerpoint Template_1


รองรับPowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, 2013

งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร