E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร (ไตรมาส 3/2567)


หลักสูตรการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร (ไตรมาส 3/2567)
รายละเอียดหลักสูตรการอบรม จำนวน 4 หลักสูตร
อบรมครบ 4 หลักสูตร สามารถผลิตบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเองแบบมืออาชีพ (อ้างอิงตามกระบวนการผลิต CMRU MOOCs)

1. หลักสูตรการสร้างสื่อกราฟิกเพื่อรองรับการผลิตบทเรียนออนไลน์ 
เนื้อหาการอบรม
- การใช้งานแอปพลิเคชัน Canva เพื่อสร้างสื่อกราฟิก
- การนำสื่อกราฟิกมาใช้สำหรับการผลิตบทเรียนออนไลน์
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์เวียงบัว)
วิทยากรโดย นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
รับสมัครอาจารย์ และ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 50 ท่าน
ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่บัดนี้ -  22/5/2567  (ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 1)

2. หลักสูตรการบันทึกสื่อการสอนอย่างง่ายด้วยตนเอง 
**นำคอมพิวเตอร์ Notebook ที่สามารถใช้งานกล้องและไมค์ได้ เข้าร่วมอบรม
เนื้อหาการอบรม
- การบันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง บนแอปพลิเคชัน Canva
- การบันทึกสื่อการสอนในห้องอัดวิดีโอ (แนะนำวิธีการใช้งานเครื่องมือ และขั้นตอนสำหรับการบันทึกสื่อในห้องมินิสตูดิโอ)
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์เวียงบัว)
วิทยากรโดย
1. นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2. นายกฤษณ์ ขาวศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
3. นายธีระพงษ์ ใจคำมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
4. นายณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา นักวิชาการศึกษา สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
รับสมัครอาจารย์ และ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 50 ท่าน
ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่บัดนี้ -  5/6/2567 (ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 2)

3. หลักสูตรการสร้างเสียงด้วย AI เพื่องานผลิตสื่อการสอน 
เนื้อหาการอบรม
- สมัครใช้งาน Botnoi Voice
- แปลงข้อความเป็นเสียงด้วย Botnoi Voice
- นำเสียงที่ได้จาก Botnoi Voice ไปใช้ในการผลิตสื่อการสอน
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์เวียงบัว)
วิทยากรโดย นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
รับสมัครอาจารย์ และ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 50 ท่าน
ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่บัดนี้ -  19/6/2567 (ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 3)

4. หลักสูตรการตัดต่อและแทรกคลิปวิดีโอบนบทเรียนออนไลน์ 
เนื้อหาการอบรม
- ตัดต่อ VDO ด้วย Capcut
- แทรกคลิปจากภายนอกบน VDO
- ส่งออกผลงานเพื่อนำไปใช้งาน
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์เวียงบัว)
วิทยากรโดย นายกฤษณ์ ขาวศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
รับสมัครอาจารย์ และ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 50 ท่าน
ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่บัดนี้ -  3/7/2567 (ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 4)

ขอเชิญสมัครสมาชิกกลุ่ม LINE  และ กลุ่ม Facebook "CMRU e-learning" 
เพื่อรับข่าวสาร ตรวจสอบรายชื่อ และ ยืนยันการเข้าร่วมอบรมผ่านช่องทางดังกล่าว 
โดย Search คำว่า "CMRU e-learning" ใน LINE หรือ Facebook หรือ Scan QR Code นี้ เพื่อเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม


       


งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร