E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Download วุฒิบัตรผ่านการอบรม (หน่วยจัดอบรมและบริการวิชาการ)


- การสร้างรายงานสารสนเทศด้วย Google Looker Studio เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสอนและการทำงาน (29 พ.ย. 2566) Download


งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร