E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิดีโอการใช้งานการสอน Live ด้วย Microsoft Teams


สำหรับผู้สอน
1. การเข้าใช้ Microsoft Teams จากเว็บบราวเซอร์
2. เข้าใช้ Microsoft Teams ผ่านโปรแกรม
3. การสร้างห้องเรียนออนไลน์ใน Microsoft Teams
4. การเพิ่มผู้เรียนเข้าห้องเรียน Microsoft Teams โดยผู้สอน
5. การเพิ่มผู้เรียนเข้าห้องเรียน Microsoft Teams โดยรหัสห้องเรียน
6. การลบผู้เรียนใน Microsoft Teams
7. การสอน Live ผ่าน Microsoft Teams
8. การบันทึกการสอน Live ใน Microsoft Teams
9. การดาวน์โหลดบันทึกการสอนใน Microsoft Teams
10. การมอบหมายงานให้ผู้เรียนใน Microsoft Teams
11. การตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมายใน Microsoft Teams

สำหรับผู้เรียน
1. การเข้าใช้ Microsoft Teams จากเว็บบราวเซอร์
2. เข้าใช้ Microsoft Teams ผ่านโปรแกรม
3. การเข้าชั้นเรียน Microsoft Teams ด้วยรหัสห้องเรียน
4. การเข้าเรียน Live ใน Microsoft Teams
5. การส่งงานใน Microsoft Teams
6. การดูคะแนนจากผู้สอนใน Microsoft Teams


หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร