E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดอบรมหลักสูตร Microsoft Teams


คลิกที่นี่เพื่อประเมินการอบรม

หรือสแกน QR code

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาตอบแบบสอบถาม

*** ขอบคุณค่ะ ***

 


งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร