E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาขอเชิญอาจารย์ และ นักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

         1. หลักสูตร : สร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Moodle สำหรับอาจารย์
          ในวันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน *** ปิดรับสมัคร (เต็ม) ***

 

           2. หลักสูตร : สร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams สำหรับอาจารย์
           ในวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน *** ปิดรับสมัคร (เต็ม) ***

 

           3. หลักสูตร : สร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์
           ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน *** ปิดรับสมัคร (เต็ม) ***

 

           4. หลักสูตร : การใช้งานห้องเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Moodle และ Google Classroom สำหรับนักศึกษา
           ในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักศึกษาสามารถสมัครได้ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย  หรือ เลือกช่วงใดช่วงหนึ่งที่สะดวกก็ได้ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – 26 มิถุนายน 2562 รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้
    - การใช้งานห้องเรียนออนไลน์ด้วย Moodle  จำนวน 50 คน
    - การใช้งานห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom จำนวน 50 คน
>>> ปิดรับสมัคร


งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร