E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์อย่างง่ายด้วย Poll Everywhere


การสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์อย่างง่ายด้วย Poll Everywhere


งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร