E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การใช้งาน Zoom Meeting


การใช้งานในสถานะผู้เปิดการประชุม
   1. ดาวน์โหลด และลงโปรแกม Zoom
   2. สมัครสมาชิก และตั้งค่า Profile
   3. การตั้งค่าห้องประชุม
   4. วิธีการเปิดห้องประชุม
   5. การใช้งานเครื่องมือในห้องประชุม
   6. การเพิ่ม Cohost (สามารถตั้งค่าได้เฉพาะ Zoom license)
   7. การ Record VDO การประชุมใน Zoom 
       7.1 บันทึกบนคอมพิวเตอร์
       7.2 บันทึกบน Cloud


การใช้งานในสถานะผู้เข้าร่วมการประชุม
   1. ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ 
   2. ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ


งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร