E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมการเรียนการสอนออนไลน์


ชื่อหลักสูตร :  การบรรยายประเด็นสำคัญการปรับปรุงเครื่องมือใน Microsoft Teams

วันอบรม : วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม : อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วิทยากร : คุณดำรงศักดิ์ สัตบุตร Solutions specialist บริษัท ลานนาคอม จำกัด

อาจารย์มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 23 มกราคม 2565

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม


ขอเชิญสมัครสมาชิกกลุ่ม LINE  และ กลุ่ม Facebook "CMRU e-learning"
เพื่อรับข่าวสาร ตรวจสอบรายชื่อ และ ยืนยันการเข้าร่วมอบรมผ่านช่องทางดังกล่าว
โดย Search คำว่า "CMRU e-learning" ใน LINE หรือ Facebook หรือ Scan QR Code นี้ เพื่อเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม

 

Scan QR Code
เพื่อเข้ากลุ่ม
LINE
Scan QR Code
เพื่อเข้ากลุ่ม
Facebook

 


หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร