E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมการเรียนการสอนออนไลน์


1. ชื่อหลักสูตร :  การสร้างสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น

วันอบรม : วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 - 16.00 น. (จำนวน 6 ชั่วโมง)

สถานที่อบรม : อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วิทยากร : ว่าที่ ร.ต.สุริยัน หมอยา นักออกแบบและพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  รับสมัคร จำนวน 80 ท่าน

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 

2. ชื่อหลักสูตร :  การสร้างสรรค์งานวิจัยในชั้นเรียน ในบริบทของการเรียนการสอนออนไลน์

วันอบรม : วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565  เวลา 9.00 - 12.00 น. (จำนวน 3 ชั่วโมง)

สถานที่อบรม : อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วิทยากร : ศาสตราจารย์  ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 1 มิถุนายน 2565  รับสมัคร จำนวน 100 ท่าน

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 

ขอเชิญสมัครสมาชิกกลุ่ม LINE  และ กลุ่ม Facebook "CMRU e-learning"
เพื่อรับข่าวสาร ตรวจสอบรายชื่อ และ ยืนยันการเข้าร่วมอบรมผ่านช่องทางดังกล่าว
โดย Search คำว่า "CMRU e-learning" ใน LINE หรือ Facebook หรือ Scan QR Code นี้ เพื่อเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม

 

Scan QR Code
เพื่อเข้ากลุ่ม
LINE
Scan QR Code
เพื่อเข้ากลุ่ม
Facebook

 


งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร