E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนออนไลน์


หลักสูตรที่ 1 : สร้างสื่อการเรียน VDO on Demand ด้วย Canva for Education และ Vidyard
วันอบรม : วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. (จำนวน 3 ชั่วโมง)
สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
วิทยากร : นางสาวรุ่งทิวา กิตติยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
รับสมัครอาจารย์มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 30 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 มีนาคม 2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 1 


หลักสูตรที่ 2 : เทคนิคการสอนออนไลน์ให้เกิดการมีส่วนร่วมด้วย H5P, Coggle และ Mentimetor
วันอบรม : วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. (จำนวน 3 ชั่วโมง)
สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
วิทยากร : นางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
รับสมัครอาจารย์มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 50 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 22 เมษายน 2564

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 2


ขอเชิญสมัครสมาชิกกลุ่ม LINE  และ กลุ่ม Facebook "CMRU e-learning"
เพื่อรับข่าวสาร ตรวจสอบรายชื่อ และ ยืนยันการเข้าร่วมอบรมผ่านช่องทางดังกล่าว
โดย Search คำว่า "CMRU e-learning" ใน LINE หรือ Facebook หรือ Scan QR Code นี้ เพื่อเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม

 

Scan QR Code
เพื่อเข้ากลุ่ม
LINE
Scan QR Code
เพื่อเข้ากลุ่ม
Facebook

 


หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร