E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Download ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรม : หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์


- เทคนิคการสอนออนไลน์ให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน (28 ก.พ. 2564) Download
การใช้ Safe Exam Browser (SEB) บน CMRU Moodle เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสอบออนไลน์ (24 ก.พ. 2564) Download
- สร้างสื่อการเรียนรูปแบบ e-Book รองรับการเรียนยุค New Normal (22 ก.พ. 2564) Download
- การสร้างห้องเรียนออนไลน์รองรับการเรียนยุค New Normal ด้วย Google Classroom (17 ก.พ. 2564) Download
- การใช้ socrative เพื่อการจัดสอบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (17 ก.พ. 2564) Download
- การประยุกต์ใช้ OBS สำหรับงานสร้างสื่อการสอนรูปแบบวิดีโอ (16 ธ.ค. 2563) Download
- การวัดและประเมินผลในการเรียนการสอนออนไลน์ (28 พ.ย. 2563) Download
- สร้างสื่อการเรียนรู้ Video Animation ด้วย Powtoon ระดับพื้นฐาน (25 พ.ย. 2563) Download
- สร้างสื่อการเรียนและเอกสารวิชาการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Book ด้วย Flip PDF Professional (18 พ.ย. 2563) Download
- การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ e-Testing  (28 ม.ค. 2563 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนDownload 
- การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในชั้นเรียนออนไลน์ e-Meeting  (28 ม.ค. 2563 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนDownload 
- การบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์  (29 ม.ค. 2563 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนDownload 
- การผลิตสื่อการเรียนการสอน Infographic Presentation (29 ม.ค. 2563 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนDownload 
- ตัดต่อวิดีโอสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อก้าวสู่การผลิตสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ  (29 ม.ค. 2563 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนDownload 
- การบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์  (4 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.) Download 
- การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ e-Testing  (4 ธ.ค. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.) Download 
- ตัดต่อวิดีโอสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อก้าวสู่การผลิตสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ  (7 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.) Download 
- การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในชั้นเรียนออนไลน์ e-Meeting  (11 ธ.ค. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.) Download 
- การผลิตสื่อการเรียนการสอน Infographic Presentation (14 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.) Download 
- การสร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom รุ่นที่ 1 (11 ก.ย. และ 18 ก.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.) Download 
- การสร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom รุ่นที่ 2 (14 ก.ย. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.) Download 
- การสร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Moodle CMRU รุ่นที่ 1 (21 ก.ย. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.) Download 
- การสร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Moodle CMRU รุ่นที่ 2 (2 ต.ค. และ 9 ต.ค. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.) Download 
- การสร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams (28 ก.ย. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.) Download 
- การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในชั้นเรียนออนไลน์ (e-Meeting) ด้วยโปรแกรม Zoom และ Microsoft Teams (5 ต.ค. เวลา 09.00-16.00 น.) Download 
- การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (e-Testing) ด้วยโปรแกรม Socrative (25 ก.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.) Download 
- จัดทำสื่อการสอนรูปแบบวีดีโอจากการบันทึกหน้าจอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และเผยแพร่บน Youtube (29 ก.ย. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.) Download 
- ตัดต่อวิดีโอสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe Spark และเผยแพร่บน YouTube (12 ต.ค. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.) Download 
- ผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Infographic ด้วย PowerPoint Presentation และเว็บไซต์ออกแบบกราฟิก Canva (6 ต.ค. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.) Download 


หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร