E-learning CMRU E-learning CMRU

E-learning CMRU

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Download วุฒิบัตรผ่านการอบรม (หน่วยนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้)


- การบันทึกสื่อการสอนอย่างง่ายด้วยตนเอง (12 มิ.ย. 2567) Download
- การสร้างสื่อกราฟิกเพื่อรองรับการผลิตบทเรียนออนไลน์ (29 พ.ค. 2567) Download
- การประยุกต์ใช้นวัตกรรม AI กับงานการศึกษา (AI for Next Normal) (28 ก.พ. 2567) Download
- การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอน Interactive E-Learning Masterclass (9 ก.พ. 2567) Download
- เจาะลึก ChatGPT เพื่อยกระดับการจัดการสอนยุคดิจิทัลในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (18 พ.ย. 2566) Download
- AI Disruption แนวโน้มและผลกระทบกับการเรียนการสอนในยุค Next Normal (14 พ.ย. 2566) Download
- การสร้างงานนำเสนอรูปแบบ Infographic และ Animation ด้วย PowerPoint (6 ก.ย. 2566) Download
- การสร้างและบริหารจัดการห้องประชุมออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams สำหรับการเรียนแบบ Live และ การประชุม Online (30 ส.ค. 2566) Download
- การตัดต่อวิดีโออย่างง่ายด้วย Capcut (9 ส.ค. 2566) Download
- การสร้างสื่อวิดีโออย่างง่ายด้วย PowerPoint (14 มิ.ย. 2566) Download 
- การตัดต่อวิดีโอสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ (7 มิ.ย. 2566) Download 
- การสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้น่าสนใจด้วย Metaverse spatial (31 พ.ค. 2566) Download
- การสร้างแบบทดสอบออนไลน์และบริหารการสอบบนระบบ Microsoft Teams อย่างมีประสิทธิภาพ (24 พ.ค. 2566) Download
- การสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนออนไลน์ด้วยเครื่องมือ Active Learning (25 มี.ค. 2566) Download
- การประยุกต์ใช้เกมการศึกษาเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือในชั้นเรียน (11 มี.ค. 2566) Download
- เทคโนโลยี Metaverse สำหรับการเรียนการสอนในอนาคต (3 ธ.ค. 2565) Download
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) ในการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์  (19 พ.ย. 2565) Download
- การสร้างสรรค์งานวิจัยในชั้นเรียน ในบริบทของการเรียนการสอนออนไลน์ (6 มิ.ย. 2565) Download
- การสร้างสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น (22 พ.ค. 2565) Download
- การบรรยายประเด็นสำคัญการปรับปรุงเครื่องมือใน Microsoft Teams (26 ม.ค. 2565) Download
- เทคนิคการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วย Application อย่างง่าย (4 ธ.ค. 2564) Download
- เทคนิคการประเมินผล การพัฒนาข้อสอบสำหรับการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ (28 พ.ย. 2564) Download
- สร้างสื่อการเรียน VDO on Demand ด้วย Canva for Education และ Vidyard (20 พ.ค. 2564) Download
- การสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์อย่างง่ายด้วย Poll Everywhere (20 พ.ค. 2564) Download
- เทคนิคการสอนออนไลน์ให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน (28 ก.พ. 2564) Download
การใช้ Safe Exam Browser (SEB) บน CMRU Moodle เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสอบออนไลน์ (24 ก.พ. 2564) Download
- สร้างสื่อการเรียนรูปแบบ e-Book รองรับการเรียนยุค New Normal (22 ก.พ. 2564) Download
- การสร้างห้องเรียนออนไลน์รองรับการเรียนยุค New Normal ด้วย Google Classroom (17 ก.พ. 2564) Download
- การใช้ socrative เพื่อการจัดสอบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (17 ก.พ. 2564) Download
- การประยุกต์ใช้ OBS สำหรับงานสร้างสื่อการสอนรูปแบบวิดีโอ (16 ธ.ค. 2563) Download
- การวัดและประเมินผลในการเรียนการสอนออนไลน์ (28 พ.ย. 2563) Download
- สร้างสื่อการเรียนรู้ Video Animation ด้วย Powtoon ระดับพื้นฐาน (25 พ.ย. 2563) Download
- สร้างสื่อการเรียนและเอกสารวิชาการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Book ด้วย Flip PDF Professional (18 พ.ย. 2563) Download
- การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ e-Testing  (28 ม.ค. 2563 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนDownload 
- การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในชั้นเรียนออนไลน์ e-Meeting  (28 ม.ค. 2563 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนDownload 
- การบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์  (29 ม.ค. 2563 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนDownload 
- การผลิตสื่อการเรียนการสอน Infographic Presentation (29 ม.ค. 2563 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนDownload 
- ตัดต่อวิดีโอสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อก้าวสู่การผลิตสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ  (29 ม.ค. 2563 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนDownload 
- การบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์  (4 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.) Download 
- การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ e-Testing  (4 ธ.ค. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.) Download 
- ตัดต่อวิดีโอสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อก้าวสู่การผลิตสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ  (7 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.) Download 
- การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในชั้นเรียนออนไลน์ e-Meeting  (11 ธ.ค. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.) Download 
- การผลิตสื่อการเรียนการสอน Infographic Presentation (14 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.) Download 
- การสร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom รุ่นที่ 1 (11 ก.ย. และ 18 ก.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.) Download 
- การสร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom รุ่นที่ 2 (14 ก.ย. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.) Download 
- การสร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Moodle CMRU รุ่นที่ 1 (21 ก.ย. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.) Download 
- การสร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Moodle CMRU รุ่นที่ 2 (2 ต.ค. และ 9 ต.ค. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.) Download 
- การสร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams (28 ก.ย. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.) Download 
- การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในชั้นเรียนออนไลน์ (e-Meeting) ด้วยโปรแกรม Zoom และ Microsoft Teams (5 ต.ค. เวลา 09.00-16.00 น.) Download 
- การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (e-Testing) ด้วยโปรแกรม Socrative (25 ก.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.) Download 
- จัดทำสื่อการสอนรูปแบบวีดีโอจากการบันทึกหน้าจอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และเผยแพร่บน Youtube (29 ก.ย. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.) Download 
- ตัดต่อวิดีโอสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe Spark และเผยแพร่บน YouTube (12 ต.ค. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.) Download 
- ผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Infographic ด้วย PowerPoint Presentation และเว็บไซต์ออกแบบกราฟิก Canva (6 ต.ค. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.) Download 


งานนวัตกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ 053-88-5931 , 5934

ติดตามข่าวสาร